Archiwa kategorii: Uncategorized

Boże Narodzenie 2017

Na  Święta  Bożego  Narodzenia życzę wszystkim dużej dawki odpoczynku od codziennych spraw, problemów i obowiązków.   Niech tych kilka magicznych dni i towarzysząca im świąteczna atmosfera pozwoli Państwu na szczere radowanie się z tajemnicy narodzin Pana. Odpoczywając od towarzyszącego nam każdego dnia zgiełku i wrzawy, spróbujmy odwrócić naszą uwagę od codziennych spraw zawodowych, politycznych oraz innych przyziemnych (choć z pewnością bardzo ważnych) problemów i skierować naszą uwagę na drugiego człowieka.

Życzę także, aby rodzinna i radosna atmosfera Świąt Bożonarodzeniowych towarzyszyła Państwu jak najdłużej i żeby odcisnęła się trwale także w nadchodzącym Nowym Roku.

A ten, niech będzie dla Państwa przede wszystkim spokojny i bezpieczny, niech przyniesie możliwie jak najwięcej radości, spełnienia i satysfakcji. Żeby nikomu nie zabrakło sił i determinacji do realizacji przyszłorocznych planów i zamierzeń. I życzę, abyście na swojej życiowej ścieżce spotykali samych dobrych i mądrych ludzi.

Zapraszam na spotkanie

Wszystkich, którzy chcieliby ze mną osobiście porozmawiać na tematy związane z naszym miasta, bardzo serdecznie zapraszam na mój najbliższy dyżur radnego.

Czekam na Państwa w najbliższy poniedziałek, 9-go maja, od godz. 15.00 do 16.30 w urzędzie miasta, pokój nr 4.02, III piętro – przy Biurze Rady Miasta.

Do zobaczenia

sesja w kwietniu

Serdecznie zapraszam na kwietniową sesję, która odbędzie się 27 kwietnia o godz. 10.00

W porządku sesji znajdują się m.in. poniższe punkty:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Żłobkowi Miejskiemu w Legionowie przy ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1 oraz zmian statutu.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 – 2022.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ulicy Bolesława Chrobrego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północy – północna granica administracyjna miasta Legionowo, od wschodu – wschodnia granica administracyjna miasta Legionowo, oś ulicy Jana Pawła I, od południa – oś ulicy Olszankowej, zachodnia granica działki o nr ewid. 18 z obrębu ewid. nr 70, południowa granica działki o nr ewid. 5 z obrębu ewid. 70, wschodnia granica działek o nr ewid. 6/1 i 6/2 z obrębu ewid. nr 70, oś ulicy Olszankowej, od zachodu – oś ulicy Suwalnej, zachodnia granica administracyjna miasta Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dominika Pełki z 5 marca 2016 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo z kontroli problemowej pn. „Kontrola wybranych wydarzeń kulturalnych i imprez o charakterze artystycznym i rozrywkowym realizowanych w 2015 roku przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.”.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Marcowa sesja

Zapraszam do udziału w posiedzeniach komisji rozwoju i budżetu (najbliższy poniedziałek i wtorek o godz. 18.15), oraz w obradach XVII sesji Rady Miasta Legionowo, w środę 23 marca o godz. 10.00

W porządku posiedzenia kilka ciekawych projektów uchwał, m.in.:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, powstałych w wyniku budowy budynku wielomieszkaniowego przy ul. Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działek gruntu położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w użytkowanie wieczyste, po przeprowadzeniu przetargu, zabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic Jasnej i Krótkiej.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, znajdującego się w budynku Centrum Informacyjno-Administracyjnym przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobom, które korzystały z tych lokali na podstawie umów zawartych na okres 3 lat, znajdujących się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Bolesława Roi.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miejskiej Legionowo” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2016.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

Do zobaczenia!

Ważna uroczystość – znów przemilczana

Żołnierze Wyklęci '16 plakat

Już za kilka dni w Legionowie odbędą się po raz kolejny obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości rozpoczną się 01 marca o godz. 14.00 na Rondzie Armii Krajowej. Niestety, podobnie jak w latach poprzednich, na temat tej oddolnej inicjatywy upamiętniającej niezłomnych bohaterów walczących o wolną Polskę, nie dowiemy się z oficjalnych stron urzędu miejskiego.

Analizując brak zaangażowania ze strony władz miasta w promocję i nagłaśnianie tego typu imprez patriotycznych, można dojść do smutnego wniosku, że w mieście rządzonym przez historyka, polityka historyczna realizowana jest bardzo wybiórczo i zdecydowanie ustępuje miejsca nachalnie promowanej polityce marketingu.

Szerzej na ten temat pisałem przed kilkoma miesiącami w tekście http://leszeksmuniewski.pl/blog/2015/05/12/legionowo-nie-porusza/

Na szczęście są w naszym mieście osoby i środowiska, którym bliższe są wartości prezentowane przez żołnierzy niezłomnych i którzy pamiętali o wyklętych przez władze komunistyczne bohaterach.  Sami siebie nazywają Legionowskimi Patriotami. To właśnie oni już po raz trzeci inicjują i organizują legionowskie uroczystości. Serdecznie  zachęcam do wzięcia udziału. Więcej można znaleźć na https://www.facebook.com/events/598538906962223/

Warto podkreślić, że dzięki staraniom „Stowarzyszenia Legionowscy Patrioci” reprezentowanego przez p. Marcina Dąbkowskiego, Legionowskie III Obchody ku czci  Żołnierzy Wyklętych swoim patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybierzmy Prezydenta RP

Podobnie jak większość Polaków, cieszę się że kampania prezydencka dobiega końca. Zmęczony już jestem medialnym jazgotem, sondażami, analizami, opiniami „ekspertów”, pseudo obiektywnymi komentarzami polityków (także tych lokalnych), całą tą propagandową papką, którą jesteśmy od dwóch tygodni intensywnie karmieni, a która coraz bardziej przypomina PRL-owską indoktrynację.

W chaosie (dez)informacyjnym coraz częściej można zaobserwować, że drugoplanowi bohaterowie tej wyborczej wrzawy – sztabowcy, aktywiści, politycy i ogromna większość mediów, zaniepokojeni zmieniającymi się słupkami poparcia, w swoich poczynaniach stracili kontakt z rzeczywistością. A rzeczywistością jesteśmy my, wyborcy, którzy mamy święte i niezbywalne prawo do własnego zdania i własnych poglądów.

Ponadto my wyborcy, czy się to komuś podoba czy nie, posiadamy także zdolność logicznego myślenia, analizy sytuacji, prawo do własnej interpretacji faktów, czy w końcu umiejętność dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych w otaczającym nas mieście, kraju i świecie. Niestety, odnoszę nieodparte wrażenie, że zachowanie większości polityków i dalekie od obiektywizmu przekazy mediów, próbują za wszelką cenę uśpić nasz obywatelski wewnętrzny głos rozsądku, a jednocześnie narzucić swoją narrację jako jedynie słuszną.

Jednak my Polacy nie lubimy być manipulowani. Może dlatego, że jesteśmy narodem z natury przekornym. Dowodem tego może być niesamowita popularność filmu związanego z wyborami, opublikowanego na FB przez Wojciecha Cejrowskiego – człowieka który z niejednego pieca chleb jadł i niejedno widział. Filmik osobliwego podróżnika, katola (jak sam o sobie mówi) i zdeklarowanego patrioty, w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin obejrzało 3 000 000 widzów (10% wszystkich wyborców!!!).

Wojciech Cejrowski, który nie boi się zabierać głosu w kontrowersyjnych sprawach, który zazwyczaj dużo ma do powiedzenia, który umie mówić ostro, celnie i barwnie, tym razem nie wypowiada w filmiku ani jednego słowa. Lecz patrząc na bezprecedensowe zainteresowanie filmem, to jego milczenie jest głosem wielu Polaków.

https://pl-pl.facebook.com/Wojciech.Cejrowski

Życzę Państwu, żeby pomimo sączonej zewsząd agresywnej propagandy, niedzielne wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej były dla Państwa prawdziwym świętem demokracji.