W Radzie Powiatu

Już przeszło dwa tygodnie minęły od drugiej sesji Rady Powiatu w Legionowie, na której to ustalone zostały składy komisji stałych oraz wybrani zostali przewodniczący i wiceprzewodniczący poszczególnych komisji. Ponadto zostały utworzone kluby radnych.

Radni powiatu legionowskiego VI kadencji zrzeszeni są w czterech niżej wymienionych klubach, w kolejności według liczebności członków:

– klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy,

– klub radnych Prawa i Sprawiedliwości,

– klub radnych Koalicja Obywatelska,

– klub radnych Porozumienie Samorządowe.

Zgonie ze statutem powiatu w komisjach rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji powinno zasiadać 5 członków, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Komisje te, ze względu na swój charakter oraz ustawowe zadania, pełnią m.in. funkcję kontrolną w stosunku władz powiatu. Zgodnie z dobrym demokratycznym obyczajem przewodniczącymi tych komisji zostali radni, którzy nie wchodzą w skład rządzącej w powiecie koalicji:

Komisja Rewizyjna – przewodniczący Tomasz Talarski, vice – Agnieszka Powała i Michał Kobrzyński,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczący Zenon Durka, vice – Izabela Kownacka, Grzegorz Zbroch.

Pozostałe komisje stałe liczą maksymalnie po 11 radnych, spośród których zostali wybrani następujący przewodniczący:

Komisja Rozwoju – przewodniczący Grzegorz Kubalski, vice – Janusz Majewski i Izabela Kownacka,

Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych – przewodnicząca Anna Gajewska, vice – Przemysław Cichocki i Mariusz Śledziewski,

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – przewodniczący Agnieszka Powała, vice – Izabela Kownacka i Jacek Szczepański,

Komisja Porządku Publicznego – przewodniczący Janusz Majewski, vice – Piotr Choroś, Jacek Szczepański.

Wszystkim wymienionym przewodniczącym serdecznie gratuluję funkcji, a Państwa zapraszam i zachęcam do uczestniczenia w pracach poszczególnych komisji na przyszłych posiedzeniach.

Powołana została jeszcze Komisja Budżetu, której będę miał zaszczyt przewodniczyć. W skład tej komisji weszli, wzorem lat ubiegłych, wszyscy przewodniczący merytorycznych komisji rady powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *