Moje propozycje zmian do statutu

18 grudnia zwróciłem się z wnioskiem do przewodniczącego rady Janusza Klejmenta o powołanie doraźnej komisji statutowej w celu aktualizacji Statutu Gminy Miejskiej Legionowo. W odpowiedzi przewodniczący wyznaczył termin do 12 stycznia na składanie propozycji zmian do statutu. W związku z powyższym dzisiaj złożyłem w przedmiotowej sprawie następujące wnioski (niektóre z nich omówię w niedalekiej przyszłości … Czytaj dalej Moje propozycje zmian do statutu