Wyniki wyborów – Rada Miasta

Pierwotnie cały temat miałem poświęcić kampanii wyborczej, jaka przetoczyła się (dość leniwie) przez Legionowo, ale jaka była, każdy widział… – jednostronna, przez co tendencyjna i nudna, więc i nie bardzo jest tu o czym pisać.

Skupię się więc na wynikach tegorocznych politycznych szranków.

Trzeba przyznać że KWW Prezydenta Romana Smogorzewskiego (KWW PRS), lokując ostatecznie 15 radnych w ratuszu odniósł sukces. To niewątpliwe zwycięstwo samego patrona komitetu jak i całego sztabu, żeby po całej kadencji rządów koalicji PO i PS ponownie zdobyć taki sam wynik. Olbrzymia przewaga w radzie miasta pozwoli na samodzielne rządy przez najbliższe 4 lata. I jak widać po pierwszych decyzjach (kilka dni temu wybrano prezydium rady w skład którego weszli jedynie przedstawiciele KWW PRS) zdobytą władzą nawet nie zamierzają się dzielić. Dla porządku dodam, że komitet ten wystawiał kandydatów w 19 okręgach (z 23 możliwych).

Drugim graczem w nowej radzie jest KWW Nasze Miasto Nasze Sprawy (KWW NMNS), który zdobył 6 mandatów, choć wystawił kandydatów w 16 okręgach. Poprzednio byli reprezentowani przez 5 radnych, więc fakt zwiększenia stanu posiadania należy uznać za sukces. Jak ten wynik przełoży się na pozycję klubu w radzie oraz jaką rolę odegra on w lokalnej polityce przez najbliższe lata, trudno przewidzieć. Z całą pewnością dużą wyborczą niespodzianką było wyeliminowanie przez Dariusza Błaszkowskiego byłego wiceprzewodniczącego rady Ryszarda Brańskiego (KWW PRS).

Wielkim przegranym tych wyborów okazał się legionowski PIS. Z trudem wystawili kandydatów w jedynie 14 okręgach, zdobywając zaledwie jeden mandat. Przez własne niedbalstwo i niechlujstwo (podstawowe błędy na kartach podpisów poparcia, które można było skorygować w kilka minut) kolejnych kilku zgłoszonych kandydatów zostało odrzuconych. Za zgłoszenie kandydatów odpowiadał sam lider Kazimierz Płaciszewski, który w swoim okręgu także poniósł sromotną wyborczą porażkę. Osobiście brak mi będzie pana Zdzisława Korysia i jego niezwykle celnych, inteligentnie zawoalowanych uwag i przemyśleń.

Ostatni już 23. mandat mieszkańcy Legionowa powierzyli mi. A że o sobie nie wypada zbyt wiele pisać, to wspomnę jedynie, że jestem pierwszym w historii legionowskiej samorządności radnym, który zwyciężył startując z własnego jednoosobowego komitetu wyborczego.

Warto też wspomnieć o wynikach tych kandydatów, którzy próbowali swych sił indywidualnie, bądź w ramach mniejszych lokalnych komitetów. Bardzo wysokie poparcie zanotowali: Konstantynowicz Łukasz z KWW Młodzi dla Legionowa (312, czyli 38% głosów), Robert Szymański z KWW Etyka i Prawo (259, czyli 34 % głosów), Marek Banak z KWW Nasze Legionowo (280, 34%), Pawłowski Artur z KWW Kotwa (213, 32%), Julita Baczyńska (217, 21%) i Jacek Kaca (203, 20%), oboje startujący z własnych komitetów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *